Archiv článků

15.04.2013 21:36

Analytické ohlédnutí za New Media Inspiration 2013

Součástí sociálně mediálních konferencí se nerozlučně stal konverzační šum na Twitteru, a pravidelně tak vzniká zajímavý zdroj dat o tom, co se na konkrétní konferenci vlastně dělo. Ostatně zatímco Facebook je prý grafem zájmů, Twitter je zase grafem konverzací. Za lednovou konferencí New Media...

—————

13.11.2012 18:46

Matouš Pilnáček - Síťová analýza postav Zeměplochy

  Výchozí data Uzly v síti představují postavy z knižní série Úžasná Zeměplocha, jejímž autorem je Terry Pratchett. Vazba mezi jednotlivými postavami vzniká, pokud vystupují společně alespoň v jedné knize. Jako výchozí seznam postav byl požit seznam na...

—————

17.10.2012 19:24

Jak rychle a snadno poznat cílovou skupinu – Interest positioning

Bez nutnosti vytvářet dotazník nebo shánět zástupce cílové skupiny k osobnímu poznání lze využitím volně dostupných údajů na Facebooku vytvořit zájmový profil téměř libovolné cílové skupiny (podrobný popis procedury analýzy pomocí informací a fanoušcích je k dispozici v článku...

—————

09.09.2012 02:38

Otevírání světů přes propojovatele

Na profesní obor nebo zálibu můžeme nahlížet jako na pavučinu vztahů mezi lidmi, kteří se oboru nebo zálibě věnují. Se znalostí vzájemných vztahů v daném oboru pak lze analyzovat, kdo v daném sociálním pletivu hraje klíčovou roli propojovatele. Skrze propojovatele lze otevírat jinak...

—————

08.05.2012 16:33

Analýza lajků fanoušků - indulona jako „folková nostalgie v obýváku“

Sociální sítě typu Facebook nebo Twitter jsou příslibem rozsáhlého a zajímavého zdroje dat, jehož využívání se stalo zcela běžným například v rámci monitoringu sociálních sítí. Byla by ovšem škoda redukovat rozmanitost dat ze sociálních sítí pouze na úzkou oblast měření dopadů kampaní na...

—————

21.01.2011 17:32

Jana Bakalová - Analýza sociální sítě skladatelů

  Úvod Analýza sociálních sítí je mladou disciplínou, která zkoumá skutečnost jako síť určitých vztahů. Ve srovnání s jinými, statistickými výzkumnými metodami dokáže postihnout vazby mezi jedinci (nemusí jít však nutně o lidi), a vytvořit tak komplexní náhled na zkoumanou skupinu....

—————

14.01.2011 15:17

Lada Železná a Síťová analýza publikační činnosti Sociologického ústavu AV ČR

  Síťová analýza publikační činnosti Sociologického ústavu AV ČR  1. Popis výchozích dat 2. Grafický popis sítě 3. Interpretace centrálních uzlů 4. Interpretace podskupin 5. Závěr  1. Popis výchozích dat  Pro síťovou analýzu jsem zvolila publikační činnost členů Sociologického...

—————

12.01.2011 18:20

Jan Velát - Analýza struktury vztahů mezi vědnímí disciplínami

Záměr Svá data jsem si vybral tak, abych mohl zběžně sledovat, nakolik se navzájem prolínají a ovlivňují jednotlivé více či méně vědecké disciplíny a některé obecné pojmy, které se dotýkají jejich předmětu (dále oboje označuji uzly). Operacionalizace Rozhodl jsem se operacionalizovat vzájemné...

—————

11.08.2010 17:24

SNA: Analýza skupinové dynamiky Vlády ČR

Struktura vztahů v sociálních skupinách či organizacích je vskutku tradičním polem analýzy sociálních sítí. Konvenčně se řeší dotazníkovým šetřením, kdy se jednotlivých členů skupiny ptáme na vztah různých kvalit k ostatním členům skupiny. V případě těžko dostupné sociální skupiny,...

—————

27.05.2010 15:59

SNA a změny voličských preferencí

SNA těží mimo jiné ze schopnosti zobrazit jinak nepřehledná data. Jeden obrázek zkrátka někdy vydá za stovky slov. Jinak tomu není ani u změny struktury voličských preferencí. Nepřehlednou matici srovnávající voličské preference mezi lety 2006 a 2010 může zastoupit jednoduchý síťový graf (data...

—————