Jak rychle a snadno poznat cílovou skupinu – Interest positioning


Bez nutnosti vytvářet dotazník nebo shánět zástupce cílové skupiny k osobnímu poznání lze využtím volně dostupných údajů na Facebooku vytvořit zájmový profil téměř libovolné cílové skupiny (podrobný popis procedury analýzy pomocí informací a fanoušcích je k dispozici v článku o Induloně).

Zájmový profil může posloužit jako užitečný zdroj inspirace a témat pro komunikaci s Vaší cílovou skupinou. Zároveň ho lze využít jako pohotový vhled do cílové skupiny v případech, kdy chybí čas a prostředky pro plnohodnotný komplexní marketingový výzkum. V neposlední řadě může doplnit povrchní údaje z Facebook Insights a zodpovědět tak otázku, zda Vaše komunikace s fanoušky aktivizuje tu správnou cílovou skupinu.

 

V minulém příspěvku jsem popisoval jak skrze síť vzájemných známostí určit klíčové zástupce cílové skupiny, tzv. hvězdy a mosty. V následujícím textu naváži analýzou, která umožňuje popsat cílovou skupinu nebo fanoušky určité značky skrze shodu v tom, co jednotliví členové nebo fanoušci "lajkují".

 

Co zkoumáme

Pro ukázku je opět použita Facebooková skupina Práce v reklamě. Z veřejných profilů členů skupiny byly stáhnuty informace o tom, jaké stránky jednotlivý člen „lajkuje“. Ze 2017 členů skupiny jsou k dispozici údaje celkem o 1407 z nich. Profily zbývajících nejsou veřejné, a tak nemohly být v analýze zahrnuty.

Práce v reklamě je použita jako příklad, stejně bychom mohli nahlédnout například mezi rybáře, maminky novorozeňat nebo fanoušky nějaké značky. Jste-li sami z oboru reklamy, představte si na chvíli prosím, že jste někým, pro koho je velmi nepravděpodobné se s někým z oboru reklamy potkat, tak jako Vy se můžete zcela míjet s cílovou skupinou, ke které komunikujete.

 

Cesta

Princip analýzy je velmi jednoduchý, stáhneme* všechny „Oblíbené“ stránky členů cílové skupiny a spočítáme, kolikrát se která stránka opakovala. Součet stránek odpovídá počtu členů, kteří stránku "lajkli".

Číslo v grafu uvádí, kolik členů skupiny** „lajklo“ danou stránku. Pro přehlednost jsou v grafu pouze shody nad 100 členů. Například vidíme, že největší shoda panuje u stránky DOXPrague.cz, která je tak silným spojujícím znakem cílové skupiny. 

Zbývá výsledky interpretovat nejlépe dosazením smysluplného vyprávění za suchá čísla. Stránky jsou pro jedodušší orientaci rozděleny na několik kategorií. Způsob jejich dělení je věcí analytika a nejedná se o tesání do kamene. Jistě by se našla další dělení.

 

Pracovat v reklamě znamená …

MÍSTA

DOXPrague.cz

hubpraha

nejlepsiobed (v Praze)

Je jasné, že reklama a tedy i lidé z oboru sídlí v Praze. Záliba v designu je předurčuje k tomu, že je s velkou pravděpodobností potkáte v pražském centru současného umění DOX. Způsob práce na volné noze zase může být tím, co způsobuje, že lidé z reklamy gravitují ke smíchovskému Hubu.

 

ŽIVOTNÍ STYL

slevomat

PrahaZadarmo

vodovodka

navolnenoze

Pokud máte styl, nepotřebujte peníze. Lidé z reklamy se mohou vymezovat vůči přímočarému konzumu postrádajícímu styl, což jim dovoluje si užívat i to, co je zadarmo. Členství ve skupině Práce v reklamě může také indikovat nestálost příjmů třeba díky časté práci na volné noze a tedy tendenci vyhledávat zábavu, která je zadarmo podobně jako voda z kohoutku v restauraci. Slevomat je stránka významná i v obecné "Faceboku populaci", proto skupinu neodlišuje.

 

ODBORNÁ MÉDIA

mediagurus

mediar

adsoftheworld

marketing

Prague-International-Advertising-Festival

marketing.journal

tyinternety

Redbull

Asi není překvapením, že lidé z reklamy čerpají z odborných médií a blogů. Pokud byste je chtěli oslovit, mohl bych Vám doporučit stránky ze seznamu výše. Redbull sice může znamenat, že pracují do noci nebo paří, zařazen je mezi odborná média čistě z domněnky, že je oblíbený díky své neotřelé komunikaci, která může být pro cílovou skupinu zdrojem inspirace (viz nedávný skok z vesmíru). Zajímavá je absence asi nejzavedenějšího časopisu pro marketéry Marketing a Média, a to zcela zásadní, časopis se neobjevuje ani v první stovce.

 

KULTURA

Designblok

NeSedi

designSUPERMARKET

streetartutopia

designportal.cz

officialreddwarf

Design bude pravděpodobně na hranici mezi odborným a osobním zájmem cílové skupiny. Představuje propojení mezi obživou a zálibou. Mezi členy bude častá tendence dávat najevo osobní orientaci ve stylu a designu, třeba skrze oblékání, pro které naleznou inspiraci na typicky městském módním portálu „Proti šedi“. Osobní styl hraje mezi lidmi z reklamy pravděpodobně roli status symbolu.

 

NEODBORNÁ MÉDIA

radio1.cz

reflexcz

tydenikrespekt

Média výmluvně popisují cílovou skupinu. Téměř by se dal její popis založit na průniku cílové skupiny Respektu jako intelektuálního časopisu, Reflexu jako časopisu pro městského člověka a Radia 1 jako zdroje alternativní kultury.

 

OSOBNOSTI

Pohlreich

Jara-Cimrman

VladimirFranz

Vladimír Franz zase dokresluje zálibu v designu v kontextu politických preferencí. Již víme, že obědvají v pražských restauracích, proto obliba osobnosti, která dodala českým hostům odvahu říci si v restauraci o kvalitu, není překvapením.  Nicméně Zdeněk Pohlreich stejně jako Jára Cimrman nejsou tím, co by skupinu odlišovalo, protože obě stránky jsou významné i v obecné populaci (Zdeněk Pohlreich čítá přes 315 a Jára Cimrman přes 132 tisíc fanoušků).

 

Dozvěděli jsme se málo na to, abychom mohli tvrdit, že cílovou skupinu lidí z reklamy již dokonale známe, ale dost na to, abychom si je spletli s někým jiným a mohli se v tom, jak s nimi budeme komunikovat, hrubě mílit.

 

Poznámky:

* Získání dat není zas tak triviální procedurou, podrobněji je vysvětleno v článku o Induloně.

** Započítáni pouze členové s veřejně přístupným profilem.

 


 

Analýza lajků fanoušků - indulona jako „folková nostalgie v obýváku“

Sociální sítě typu Facebook nebo Twitter jsou příslibem rozsáhlého a zajímavého zdroje dat, jehož využívání se stalo zcela běžným například v rámci monitoringu sociálních sítí. Byla by ovšem škoda redukovat rozmanitost dat ze sociálních sítí pouze na úzkou oblast měření dopadů kampaní na sociálních médiích. Navíc, pro analytické využití dat ze sociálních sítí již dnes nejsou nutné ani programátorské schopnosti. V posledních měsících se totiž objevují nástroje, které dolování dat ze sociálních sítí značně zlidšťují. Za všechny uvedu Social Importer pro excelovský plug in NodeXL nebo extenzi programu Google Refine, kterou představil Josef Šlerka na konferenci New Media Inspiration 2012.

Lajky lajkujících

Výsledkem kombinace právě uvedeného Google Refine a zakladních funkcí Facebook API může být analýza lajku lajkujících neboli toho, co společně lajkují fanoušci fan page určité značky. Jazykem marketingové výzkumu se snažíme poodhalit esenci značky – její jádro, obsah, význam. Nesnažím se zde oponovat klasickým zavedeným výzkumným technikám, které jsou jistě v mnohem užitečné. Současný marketingový výzkum poskytuje řadu dobře známých nástrojů, jak nahlédnout do světa značky, barvitě popsat a segmentovat její uživatele či příležitosti využívání. Lze se ale vydat i jednoduchou a nenáročnou cestou analýzy lajků fanoušků značky a při přemýšlení o značce se tak inspirovat od výsledků neotřelého způsob využívajícího reálného chování a nikoli deklarací respondentů.

Aby analýza byla sama užitečná, ptal jsem se na Facebooku, zda je nějaká značka pro Vás záhadným cizím světem, do kterého nemáte důvod vstupovat už proto, že mu třeba nerozumíte. Dlouho pro mě byly záhadou boty Prestige, energetické nápoje Monster nebo třeba sušenky Esíčka. Ptal jsem se, jaká značka je pro Vás záhadou a z tipů diskutujících jsem vybral Indulonu. Jednak jsem netušil, že se ještě prodává a opravdu jsem nerozuměl, co dnes může nabídnout. Stránka Indulona navíc na Facebooku disponuje dostatečným množstvím fanoušků (1466) na to, aby se dala smysluplně analyzovat.

Postup analýzy

Analýza, o které píši, je v principu vlastně velmi jednoduchá. Hledáme, co společně lajkují ti, kteří na Zdi analyzované značky projevily nějakou aktivitu.

Vzhledem k počtu fanoušků jakékoli stránky na Facebooku, je ve skutečnosti vysoce nepravděpodobné, že by se dva náhodní uživatelé Facebooku stali fanoušky stejné stránky. I největší česká značka na Facebooku, Kofola, čítá 350 000 fanoušků, tedy as 10 % všech českých uživatelů (ve skutečnosti ještě méně, protože se jedná o Česko- Slovenskou značku). Pravděpodobnost, že dva náhodní čeští uživatelé Facebooku jsou oba fanoušky Kofoly je tedy as 1:100, v případě Indulony pak 1:5 000 000.

Každá shoda v tom, co fanoušci značky lajkují, která je výrazně vyšší než očekávaná shoda v celkové Facebookové populaci, a tedy nenáhodná, znamená abnormalitu, kterou můžeme chápat jako typickou odchylku vypovídající o dané značce.

 V případě Indulony jsem postupoval následovně:

 

Ne všichni uživatelé nastavili svůj profil jako veřejný, proto jsou ve výsledku k dispozici údaje od 375 uživatelů. Nyní se stačí na základě výše popsaného systematického voyeurismu podívat, co fanoušci Indulony vlastně lajkují.

Shoda ve stránkách

Následující stránky shodně lajkují 3 % fanoušků Indulony. Shoda se může zdát jako poměrně nízká, ale uvedené stránky tvoří ve skutečnosti 10 % všech lajkovaných stránek fanoušky Indulony.

Karel Zich

Lenka Filipová

S tebou mě baví svět

TV Noviny

Mafstory (slovenský seriál)

Panelák (slovenský seriál)

 

Pokud mám k dispozici základní seznam, následuje ta těžší méně přesná hra na cvičení ze sociologické imaginace, a sice vytvořit na základě shody lajků smysluplný příběh, přeskládat koláž slov ve strukturovaný obraz.

Položil jsem si otázku, proč fanoušci Indulony lajkují zrovna Karla Zicha, Lenku Filipovou, film S tebou mě baví svět nebo seriál Mafstory místo tisíců jiných umělců a seriálů.

FOLKOVÁ NOSTALGIE

Karel Zich, Lenka Filipová a S tebou mě baví svět pro mě tvoří jednu část příběhu. Jedná se o vůni populárního cestování do přírody na přelomu 70. a 80. let. Ať už jedete v létě autem a sníte o stopařce s brýlemi, chystáte se vyrazit na plovárnu džbán, nebo s dětmi za sladkým mámením do hor na zapadlou chalupu, vždy lze cítit nostalgii z romantiky v přírodě. A pokud jste to dobou skutečně nějaký výlet podnikli, pravděpodobně jste sebou měli Indulonu.

… V OBÝVÁKU

Druhá část příběhu již není tak romantická. TV Noviny, Panelák a Mafstory dávají tušit, že dnes již fanoušek Indulony na výlety spíše vzpomíná, a to z pohodlí svého obývacího pokoje. TV Noviny, Mafstory a Panelák pro mě odlišují Indulonu od jiné kosmetiky vhodné do přírody. Svět vůní dálek se smrskl do obrazovky. Co dokáže vzpomínky na něj vyvolat lépe než charakteristická dobře známá vůně Indulony z těch časů.


 

SNA A ANALÝZA ONLINE KOMUNIT

Co jsou to on-line komunity?

On-line komunity jsou seskupení osob, která využívají internetového prostředí k tomu, aby si jejich členové mohli vyměňovat informace o oblasti společného zájmu. Vznikají tehdy, když lidem se společnými zájmy brání ve vzájemné interakci fyzické nebo sociální bariéry. Nejčastěji je touto bariérou časoprostorová vzdálenost. Jinými slovy, ke vzniku on-line komunit nedochází pouze díky možnostem internetu, ale také proto, že existuje překážka, která brání ke vzniku obdobné komunity v tradičním off-line prostředí.

Například úzce zaměřený programátor nenachází ve svém sociálním okolí nikoho, kdo by řešil podobné problémy v programování, protože takových osob je v jeho okolí skutečně málo. V celosvětovém měřítku ovšem může být podobných osob tisíce. Internet jim poskytuje virtuální prostor, kde spolu mohou řešit sofistikované problémy programování, vzájemně si radit, informovat se o novinkách nebo dokonce spoluvytvářet nové aplikace aniž by museli překonávat prostorové vzdálenosti a vzájemně se navštěvovat.

Rozšířeným typem on-line komunity jsou například fóra čerstvých maminek. Ženy, vázány na péči o malé dítě, nemají ani možnost ani čas volně cestovat za ostatními maminkami, aby si vyměnily zkušenosti s péčí o své potomky. Přitom většina maminek jsou dnes prvorodičky, a tak radu a podporu skutečně potřebují. Nepřekvapuje proto, že komunity čerstvých maminek patří mezi nejčastější vůbec. Ve výčtu bychom mohli pokračovat, neboť téma, kolem kterých se dnes koncentrují on-line komunity, je nepřeberně.

V důsledku vzájemné komunikace probíhá v on-line komunitách vlastní skupinová dynamika, která distribuuje mezi její členy různou míru skupinové statusu. V průběhu času se mění i samotný vnitřní charakter on-line komunity. Nejprve se jedná pouze o seskupení osob se společným zájmem. V momentě, kdy se z osob stávají členové komunity vzájemně vyměňující si informace, hovoříme o učící se komunitě. Poslední fází vývoje komunity je tzv. komunita praxe. Úroveň znalostí v komunitě dosáhla vrcholu, a tak se její členové již nemají co učit. Dochází k akci, neboli komunita začne být sama tvůrcem toho, o co se zajímá.

Ne všechny komunity dosáhnou úrovně komunity praxe. Například děti zmíněných maminek brzo dorostou, a tak většina maminek jsou členkami pouze učících se komunit. Příklady, kdy komunita praxe sama začne vytvářet předmět svého zájmu, jsou více než známé. Patří k nim například plody komunit praxe jako Wikipedia, Linux, Bedýnkování, tuning aut a další.

Co on-line komunity ovlivňují?

Možná jste si všimli, že čím důležitější je pro nás výběr nějakého zboží či služby, tím více času obvykle věnujeme samotnému výběru. Velmi dlouho si proto vybíráme například bydlení, nebo auto či nový počítač, zatímco výběru toaletního papíru věnujeme sotva pár vteřin. Souvislost s cenou zboží a délkou výběru je zřejmá. I v případech, kdy zrovna nehodláme utratit všechny naše úspory, zato mohou mít naše rozhodnutí zásadní konsekvence pro náš život, jako je výběr životního partnera, či rozhodnutí, zda se nechat očkovat, bývá naše rozhodování opatrnější.

V případech, kdy si nejsme vlastním výběrem jisti, se chováme všichni velmi podobně. Zeptáme se. Naše sociální kontakty nám poskytují portfolium kandidátů na možné rádce, z nichž volíme pro různá témata pokud možno nejvhodnější osoby. Nezeptáte se Vaší babičky na to, jaký si máte koupit mobilní telefon, a kolegu z IT oddělení netrápíte otázkou na jarní dietní recepty.

S používáním internetu se však náš obzor rozšířil, neptáme se již pouze našich známých. Názor chceme slyšet také od internetových vyhledávačů. Stojí nás pouze trochu času, abychom naše rozhodnutí mohli opřít o názor nestranného experta. V této chvíli vstupují do procesu výběru on-line komunity. Tvrzení samotného výrobce je přesně to, co nás v tuto chvíli nezajímá. Spolehlivější informace nalezneme v různých recenzích, ty ale nejsou stavěny jako odpověď na náš konkrétní problém. Navíc stále častěji skutečně používáme vyhledávače jako živé rádce. Nehledáme článek s obsáhlým srovnáním celé kategorie produktů, ale rovnou se chceme zeptat: „Koupit si Nokii nebo Samsung?“. Na úroveň specifického dotazu dosáhnou ovšem pouze on-line komunity. Je velice pravděpodobné, že v podobné rozhodovací situaci se již objevil někdo před vámi, a proto nalezneme odpověď v záznamu diskuze o problému. Pokud jsme první, pak se můžete zeptat sami.

Jak je možné, že názorový vůdce v on-line komunitě je skutečně nestranný? Uvědomme si, že se pohybuje v prostředí, kde ostatní členové komunity jsou na podobné odborné úrovni. Názorový vůdce je autorita, člověk s vysokým komunitním statusem. Ten si může získat pouze tehdy, když jsou jeho názory ostatními akceptovány jako zajímavé, pravdivé a relevantní. S hustotou komunikace v komunitě vzrůstá význam komunitního statusu pro jedince a tím i motivace být skutečnou odbornou autoritou. I to je důvod, proč při identifikaci názorových vůdců hledáme hustě protkané komunity a v nich členy s největší autoritou.

Nejsou to ovšem pouze nalezené příspěvky do diskuze, či naše vlastní vložené dotazy, co ovlivňuje názory na různé výrobky, ale také samotná skupinová dynamika uvnitř on-line komunit. Pokud se někdo z Vašich blízkých profiluje jako odborník ve fyzickém světě, je velice pravděpodobné, že si doplňuje informace na internetu, které vám následně poradí „off-line“ jako blízká osoba. Mnoho názorových vůdců v našem sociálním okolí je zároveň členy on-line komunit.

Jak nalézt názorové vůdce v on-line komunitách?

Kdo by čekal nějaké dotazníky nebo intuitivní expertízu, bude zklamán. Celý proces vychází z dolování dat, která jsou dostupná na internetu.

Nejprve je třeba určit, která komunita se jako hlavní zabývá tématem, která nás zajímá. Jako mnoho odpovědí i tuto hledáme pomocí internetového vyhledávače. Nezaměříme se ovšem prvotně na ty, které se objeví ve výsledku vyhledávání jako první. Mohli bychom se tak mýlit a zaměřit se na komunitu, jejíž název se pouze verbálně nejvíce blíží výrazu zadanému do vyhledávače. Místo toho přistoupíme ke vráceným odkazům z vyhledávače jako k sociální síti a vybereme tu komunitu, jež má mezi vyhledanými weby největší autoritu, to znamená je centrální v síti vzájemných odkazů.*

V momentě, kdy známe hlavní komunitu pro určité téma, analyzujeme její strukturu. V praxi to neznamená nic jiného, než že zaznamenáme vzájemné komunikace v komunitě. Postupně probíráme všechny místnosti a v každém příspěvku hledáme, na koho jeho autor reaguje. Pakliže příspěvek (tzv. post) člena komunity reaguje na příspěvek jiného člena komunity, pak je mezi těmito členy sociální vazba.

Obrázek 1.: Sociální vazba mezi dvěma členy komunity – reakce v diskuzi a vizualizace vazby

 

 

 

Spojením všech vazeb vzniká celková síť, tedy model struktury on-line komunity (obrázek 2). Možná se ptáte, proč se prostě nezaměříme na autory, kteří přispívají nejvíce, a místo toho pracně vytváříme nějakou síť? Hledáme totiž autority - názorové vůdce, nikoliv grafomany. Souvislost mezi počtem příspěvků a mírou kompetence většinou skutečně existuje, není ale nutnou podmínkou. Hledáme jedince, kteří dokážou diskutovat napříč celou strukturou komunity. To znamená, že ke každému tématu, kterým se komunita zabývá, mají co říct. Disponují zkrátka nejvíce komplexními znalostmi, když propojují jednotlivá podtémata a různě zaměřené členy komunity.

Obrázek 2.: Struktura on-line komunity – čím větší uzel, tím vyšší mezi-lehlost   

 

 

Při jejich hledání v praxi spočteme určitý typ centrality v síti, který se nazývá mezi-lehlost (z anglického betweenness). Pro účely vizualizace každému členu v síti necháme přiřadit takovou velikost uzlu, jak vysokou mezi-lehlost nabývá. Dále stačí zjistit, které uzly dosáhly nejvyšší autority neboli mezi-lehlosti, a můžeme se pustit do práce.

Jak pracovat s názorovými vůdci v on-line komunitách?

Pokud víte, čí slovo má váhu v celkovém povědomí o vašem produktu, získáváte několik zásadních výhod oproti Vaší konkurenci.

1.       Vím, komu mám naslouchat

Pokud jste si někdy objednali kvalitativní výzkum, možná jste si položili některé následující otázky: Proč z celé mé cílové skupiny, která může zahrnovat i milióny lidí, mám poslouchat právě tuto hrstku osob pozvanou do studia agentury? A nejsou lidé, kteří se nechají narekrutovat do kvalitativního výzkumu, nějakým způsobem jiní, než je zbytek mé cílové skupiny? A mohu skutečně věřit, že tito lidé hovoří pravdu o tom, že využívají danou kategorii produktů či značku? Ve většině případů vám nikdo na podobné otázky nedokáže s jistotou odpovědět, jedná se zkrátka o vážná rizika konvenčního kvalitativního výzkumu, o kterých se mlčí.

Pokud Vás zajímá skutečně validní názor, názoroví vůdci v on-line komunitách jsou možnou volbou pro kvalitativní výzkum. Pokud bychom měli někoho poslouchat, pak právě je, neboť své kategorii rozumí. Nepůjdou se zeptat na radu ohledně výběru produktu někoho jiného, naopak poradí ostatním a usměrní jejich výběr. Jako autority vystupují za vzor ostatním spotřebitelům. Není pochyb o tom, že jsou jiní než průměrný spotřebitel, ovšem způsobem, který je zcela žádoucí. Nakonec otázka, zda skutečně využívají danou kategorii, v jejich případě zcela postrádá význam.

Názoroví vůdci v on-line komunitách patří mezi vzácných 5 % uživatelů internetu vytvářejících jeho obsah. Díky tomu jsou jejich názory dostupné i on-line a lze je analyzovat.

Když vím, koho poslouchám, pak také slyším, co říká. Charakteristický pro dnešní informační společnost není nedostatek informací, ale jejich nadbytek. Uměním i vědou se stala schopnost z přehršle informací vybrat ty podstatné. Identifikace názorového vůdce Vám pomáhá filtrovat podstatné informace od šumu.

2.       Vím, na koho cílit

Pokud znáte více názorových vůdců ve Vaší kategorii, pak také víte, co mají společného. Obvykle jsou to lidé, kteří mají velmi dobré důvody vědět o Vašich výrobcích více, než ostatní. Analýzou jejich profilů zjistíte, jak vypadá skupina vašich názorových vůdců, což dovoluje zpřesnit cílení vaší reklamní kampaně. Názoroví vůdci pro určitou kategorii se zpravidla vzájemně velice podobají, a to jak životním příběhem, tak zaměřením jejich profese, a dokonce i z hlediska demografických charakteristik. Již dnes víme přesně, jak vypadá názoroví vůdce například pro dětskou výživu, pro pivo či třeba pro operační systém do mobilního telefonu.

3.       Vím, koho oslovit

Mezi efektivní práci s názorovými vůdci patří i přímá spolupráce. Zde je třeba opatrnosti, protože jsou to lidé, kteří Vám prvoplánové a nepoctivé jednání neodpustí. Naopak, mohou vaši snahu obrátit proti Vám. Při přímé spolupráci s názorovými vůdci proto:

-              - buďte otevření, nepředstírejte, že jste nestranní, když nejste

-             - nelžete, protože jestli Vás někdo prokoukne, pak právě oni

-             - nezkoušejte je podplácet, raději jim pomožte utvrdit si pozici autority

-             - poskytněte jim možnosti pro srovnání či vyzkoušení vašeho výrobku

-             - nechte je nahlédnout pod pokličku, kam se běžný spotřebitel nedostane

-             - dejte jim dobrý důvod, aby o vás v dobrém mluvili

-             - dejte jim možnost být slyšen.

Naše zkušenost říká, že názoroví vůdci z on-line komunit jsou ve skutečnosti nadšeni, když v oboru, který je pro ně koníčkem, jsou náhle osloveni stranou profesionálů, kteří jsou navíc ochotni vyslyšet jejich názory a ještě jim dát možnost rozvíjet se či hrát si.

 

*Celý proces je složitější a v současnosti k dolování hlavní komunity využíváme speciální program, který sběr informací z vyhledávače automatizuje.


Diskusní téma: SNA A MARKETINGOVÝ VÝZKUM ON-LINE KOMUNIT

Datum: 22.07.2018

Vložil: Lenka Bolkova

Titulek: hledáte legitimní a důvěryhodný finanční věřitel?

Hledáte prostředky na splacení úvěrů a dluhů? {leni.bolkova01@gmail.com} je zde zastavit vaše finanční problémy. Nabízíme všechny druhy půjček (osobní půjčky, komerční úvěry apod.). Dáváme půjčku s úrokovou sazbou 3%. Zájemci by měli kontaktovat nás prostřednictvím e-mailu: leni.bolkova01@gmail.com

Vyplňte níže uvedený formulář žádosti:
- Kompletní jméno:
- Potřebné částky úvěru:
- Doba trvání úvěru:
- Účel úvěru:
- Město země:
- Telefon:
- Jak jsi se o nás dozvěděl:

Pokud máte zájem získat úvěr, pak nás prosím zapište s požadavkem na úvěr. Prosím, kontaktujte nás emailem: leni.bokova01@gmail.com

—————

Datum: 22.05.2018

Vložil: Debbie Holmes

Titulek: 14093316319

Ofrecemos Préstamos Privados, Comerciales y Personales con tasas de interés anuales mínimas tan bajas como el 3%. Otorgamos préstamos dentro del rango de $ 1,000.00 a $ 500,000.00. Si está interesado, respondame ahora. Contáctenos en whatsapp +1(214)305-8945, correo electrónico: willianloanfirm6@gmail.com

—————

Datum: 04.07.2017

Vložil: lisa

Titulek: Jak jsem dostal půjčku

Chtěl bych poděkovat panu westhood za to, že mi dal půjčku, že jsem našel svědectví o tom, jak přítel dostal půjčku od apexloans a požádal jsem o půjčku a dostal můj úvěr. Pokud potřebujete naléhavou půjčku dnes vyhněte se internetovým podvodům dnes platí pro legitní půjčky prostřednictvím e-mailu; Apexloans@yahoo.com

—————

Datum: 16.05.2017

Vložil: Dr. Ezra Sebastian

Titulek: ezrasebastianloans@gmail.com

DO YOU WANT A PERSONAL/BUSINESS/INVESTMENT LOAN?

We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $5,000 to a maximum of $500 million.

Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Ezra Sebastian Loan Home is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (ezrasebastianloans@gmail.com)

DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2%
EZRA SEBASTIAN LOAN HOME, (ezrasebastianloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services.

Our services include the following:

*Truck Loans
* Personal Loans
* Debt consolidation loans
* Car Loans
* Business Loans
* Education Loans
* Mortgage
*Refinancing Loans
* Home Loans

We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (ezrasebastianloans@gmail.com)

NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score.

Yours Sincerely,
Dr. Ezra Sebastian
We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances.


Get your instant loan approval

—————

Datum: 09.05.2017

Vložil: Eco Teck

Titulek: LOAN OFFER

Dobrý den milí zákazníci,

Vítejte v Eco Teck Company Plc, hledáte půjčku na zaplacení účtů a financování nebo investice do projektu? Vydáváme mezinárodní úvěrové společnosti a fyzické osoby, které byly uzavřeny pro banky a další finanční instituce, už se nemusíte starat, když nás kontaktujete dnes a získáte svůj kredit rychle a snadno, jak jste se nyní ucházeli.

Nabízíme všechny druhy úvěrů, které nyní poskytují podnikatelské úvěry a mnohem více: pokud máte velký zájem o úvěr
Nabídky, kontaktujte nás prosím na následující e-mailové adrese:
E-mail: ecoteckcompanyplc@gmail.com

—————

Datum: 09.05.2017

Vložil: Duane

Titulek: Uver

Ahoj

Hledáte bezpečný úvěr? Kontaktujte nás nyní a získejte další informace o našich rychlých a spolehlivých půjčkách prostřednictvím e-mailu.

Email: wizelending@hotmail.com

—————

Datum: 02.05.2017

Vložil: Jerry Carl

Titulek: Naléhavá nabídka půjček

Ahoj, jsem pan Jerry Carl věřitelem soukromých půjček, a já jsem tady, abych splnil vaše sny, abych získal půjčku. Potřebujete úvěr naléhavě? Potřebujete půjčku na splacení svých dluhů? Potřebujete úvěr na rozšíření svého podnikání nebo založení vlastního podnikání? Jsme tu pro Vás s nízkou úrokovou sazbou ve výši 2% a můžete získat úvěr ve výši 5 000 až 100 000 000,00 dolarů, maximální výše úvěru a až 30 let trvání úvěru . Kontaktujte nás prosím na naší emailové adrese jerrycarlloans@gmail.com

—————

Datum: 24.04.2017

Vložil: Denis Martin

Titulek: APPLY FOR A LOAN TODAY WITH AN INTEREST OF 1%

DO YOU WANT A PERSONAL/BUSINESS/INVESTMENT LOAN? LOAN IS HERE FOR YOU

We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 72 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $20 million.

We Offer:
* Business Loan
* Personal Loans or Signature Loans
* Arrangements to Borrow from $10,000.00 up to $20,000,000
* Choose between 1 to 10 years repayment period.
* Choose between monthly and annual repayment plan.
* Flexible loan terms and conditions applied.
* Interest rates as low as 1%.

We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances.

Contact us today via:
fina.serds@gmail.com

Get your instant loan approval

—————

Datum: 20.04.2017

Vložil: Diego martina

Titulek: nabídka úvěru ve výši 2% úrokovou sazbou

Ahoj,


Myslíte si naléhavě potřebují úvěr?
Vy jste současnou situací v potížích nebo ohrožuje finanční výzvy? Pomůžeme vám!
Tímto způsobem, dáme vám možnost přijmout nový vývoj.
Jako společnost, cítíme povinnost pomáhat lidem, kteří se snaží dát jim šanci.
Jste v nouzi osobní půjčku, chcete refinancovat, budete potřebovat úvěru na bydlení,
úvěry auto? etc
Žádná částka je příliš šílený na nás a splatnosti určí na základě vzájemné dohody.
Žádné překvapení, žádné dodatečné náklady, ale jen dohodnuté částky a úrokovou sazbou ve výši 2%, a nic jiného.
Nečekejte déle, získejte úvěr dnes v 42hours ...... Uveďte množství a typ úvěru, kterou chcete půjčit a my vás budeme kontaktovat s veškerou possibilities.CONTACT nás ještě dnes ..... .....
diegomartina650@gmail.com

—————

Datum: 14.04.2017

Vložil: Mrs. Magaret Becklas

Titulek: bdsfn.com@gmail.com

Dear Valued Customer,

Do you need an urgent financial credit ***? * Very fast and direct transfer to your bank account * Repayment starts eight months after you get the money bank account * Low interest rate of 1% * Long-term repayment (1-30 years) Height * Flexible ***then monthly payment *. How long will it be financed? After submitting the application *** You can expect a preliminary answer less than 24 hours funding in 72-96 hours after receiving the information they need yours.

Contact this legitimate and licensed company authorized give financial assistance to anyone For more information and the application form ***

OUR COMPANY CONTACTS :
Company Email : (anatiliatextileltd@gmail.com)
Company Email : (Emaill: bdsfn.com@gmail.com)

I will relish the opportunity of doing business with you and also help to put your financial problems behind you by offering you a loan. You are in the right place. If serious and want to take a loan from our company, if you are interested fill the borrower"s information below so that we may commence the processing of your loan.

BORROWERS INFORMATION,if you are interested fill the borrower"s information below so that will can proceed.

LOAN INFORMATION NEEDED:

Name :
Country :
Phone number :
Amount Needed as Loan :
Purpose of Loan :
Loan Duration :
Monthly Income :
Have you applied for loan online before (yes or no)

OUR COMPANY CONTACTS :
Company Email : (anatiliatextileltd@gmail.com)
Company Email : (Emaill: bdsfn.com@gmail.com)
Company Motto : Your Happiness is our Award for Good Service (getting your financial stand is all we desire)

Thanks and do hope to hear from you soonest so that we may send you the loan Terms,Conditions and Repayment Schedule

Your swift response to this mail will be greatly appreciated.
All email must be sent to (Emaill: bdsfn.com@gmail.com)
Best Regards
Mrs. Magaret Becklas

—————