Analytické ohlédnutí za New Media Inspiration 2013

15.04.2013 21:36

Součástí sociálně mediálních konferencí se nerozlučně stal konverzační šum na Twitteru, a pravidelně tak vzniká zajímavý zdroj dat o tom, co se na konkrétní konferenci vlastně dělo. Ostatně zatímco Facebook je prý grafem zájmů, Twitter je zase grafem konverzací.

Za lednovou konferencí New Media Inspiration 2013 se tentokrát ohlédnu pohledem síťové analýzy. Nepíšu tedy vlastní výcuc, co zajímavého se podle mě na NMI 2013 odehrálo a koho stojí za to dále sledovat. Pouze využívám toho, že během podobných událostí houstne zastoupení uživatelů Twitteru na míru, kdy už lze z Twitteru analyzovat strukturu konverzace. Výhodou je jasné dělítko, jaký tweet do konference počítat a jaký už ne, a sice hashtag #nmi13.

V následujícím grafu vazby zastupují rewteety a zmínění s hashtagem #NMI13, uzly pak jsou konkrétní uživatelé.

 
 

Síť netvoří jeden konverzační shluk ale spíše několik partiček, jejichž viditelnost je podpořena barvami. Uživatelé, kteří vykazují nejvyšší index centrality, jsou pak zvýrazněni obrázky. Na první pohled lze rozpoznat to, co bylo NMI13 chváleno, a sice že se jedná o konferenci spojující, kde se potkávají studenti s profesionály, dataři s marketéry nebo filozofy.

 

Hned v levém horním rohu se nachází podskupina, v jejímž středu jasně dominuje @josefslerka. Jistě nebude náhodou, že podobnou hvězdicovitou strukturu vykazují učící se komunity kolem svého učitele.

 

Modrý segment zase tvoří profesionálové sociálních médií zastoupeni předně uživateli @petrandrysek a @vjkombajn.

 

Za zmínku určitě stojí světle zelená skupina Seo specialistů kolem @necodymiconer.

 

Jako univerzál, který propojuje celou konferenci a je schopen konverzovat prakticky s celým světem sociálních médií, pak vychází @zbiejczuk.

—————

Zpět