Novinky

15.04.2013 21:36

Analytické ohlédnutí za New Media Inspiration 2013

Součástí sociálně mediálních konferencí se nerozlučně stal konverzační šum na Twitteru, a pravidelně tak vzniká zajímavý zdroj dat o tom, co se na konkrétní konferenci vlastně dělo. Ostatně zatímco Facebook je prý grafem zájmů, Twitter je zase grafem konverzací. Za lednovou konferencí New Media...

—————

17.10.2012 19:24

Jak rychle a snadno poznat cílovou skupinu – Interest positioning

Bez nutnosti vytvářet dotazník nebo shánět zástupce cílové skupiny k osobnímu poznání lze využitím volně dostupných údajů na Facebooku vytvořit zájmový profil téměř libovolné cílové skupiny (podrobný popis procedury analýzy pomocí informací a fanoušcích je k dispozici v článku...

—————

09.09.2012 02:38

Otevírání světů přes propojovatele

Na profesní obor nebo zálibu můžeme nahlížet jako na pavučinu vztahů mezi lidmi, kteří se oboru nebo zálibě věnují. Se znalostí vzájemných vztahů v daném oboru pak lze analyzovat, kdo v daném sociálním pletivu hraje klíčovou roli propojovatele. Skrze propojovatele lze otevírat jinak...

—————

08.05.2012 16:33

Analýza lajků fanoušků - indulona jako „folková nostalgie v obýváku“

Sociální sítě typu Facebook nebo Twitter jsou příslibem rozsáhlého a zajímavého zdroje dat, jehož využívání se stalo zcela běžným například v rámci monitoringu sociálních sítí. Byla by ovšem škoda redukovat rozmanitost dat ze sociálních sítí pouze na úzkou oblast měření dopadů kampaní na...

—————

11.08.2010 17:24

SNA: Analýza skupinové dynamiky Vlády ČR

Struktura vztahů v sociálních skupinách či organizacích je vskutku tradičním polem analýzy sociálních sítí. Konvenčně se řeší dotazníkovým šetřením, kdy se jednotlivých členů skupiny ptáme na vztah různých kvalit k ostatním členům skupiny. V případě těžko dostupné sociální skupiny,...

—————

27.05.2010 15:59

SNA a změny voličských preferencí

SNA těží mimo jiné ze schopnosti zobrazit jinak nepřehledná data. Jeden obrázek zkrátka někdy vydá za stovky slov. Jinak tomu není ani u změny struktury voličských preferencí. Nepřehlednou matici srovnávající voličské preference mezi lety 2006 a 2010 může zastoupit jednoduchý síťový graf (data...

—————

24.05.2010 11:10

SNA a fandění jezdcům F1

SNA a F1, aneb stájová příslušnost nehraje roli SNA lze použít pro jakoukoliv omezenou sadu objektů, mezi nimiž dokážeme definovat vazbu. Na obrázku jsou zobrazeni jezdci Formule 1 podle toho, kolik mají v ČR fanoušků (velikost bodu a písma). Fanoušek F1 může mít v oblibě více jezdců...

—————

19.05.2010 17:39

Struktura hry mužstva AC Sparta Praha

  Jak vypadla typická hra Sparty během ligového utkání proti Liberci? Schéma ukazuje hru Sparty během celého 90 minutového utkání v jednom obrázku. Spojnice s šipkou ukazují, od kterého hráče šly úspěšné přihrávky k jinému hráči. Čím silnější je spojnice, tím častěji hráč takto přihrával....

—————

17.05.2010 20:04

Analýza on-line komunit

Co jsou to on-line komunity? On-line komunity jsou seskupení osob, která využívají internetového prostředí k tomu, aby si jejich členové mohli vyměňovat informace o oblasti společného zájmu. Vznikají tehdy, když lidem se společnými zájmy brání ve vzájemné interakci fyzické nebo sociální bariéry....

—————

04.05.2010 22:00

Volební preference, síla značek a analýza sociálních sítí

Volební preference, síla značek a analýza sociálních sítí. Provedli jsme malý experiment, abychom si ověřili spolehlivost speciálního nástroje testování síly značek. Změřili jsme stranické preference podle toho, jak silná je značka politické strany. Politická strana má své logo, malou či velkou...

—————