Studentské práce

13.11.2012 18:46

Matouš Pilnáček - Síťová analýza postav Zeměplochy

  Výchozí data Uzly v síti představují postavy z knižní série Úžasná Zeměplocha, jejímž autorem je Terry Pratchett. Vazba mezi jednotlivými postavami vzniká, pokud vystupují společně alespoň v jedné knize. Jako výchozí seznam postav byl požit seznam na...

—————

21.01.2011 17:32

Jana Bakalová - Analýza sociální sítě skladatelů

  Úvod Analýza sociálních sítí je mladou disciplínou, která zkoumá skutečnost jako síť určitých vztahů. Ve srovnání s jinými, statistickými výzkumnými metodami dokáže postihnout vazby mezi jedinci (nemusí jít však nutně o lidi), a vytvořit tak komplexní náhled na zkoumanou skupinu....

—————

14.01.2011 15:17

Lada Železná a Síťová analýza publikační činnosti Sociologického ústavu AV ČR

  Síťová analýza publikační činnosti Sociologického ústavu AV ČR  1. Popis výchozích dat 2. Grafický popis sítě 3. Interpretace centrálních uzlů 4. Interpretace podskupin 5. Závěr  1. Popis výchozích dat  Pro síťovou analýzu jsem zvolila publikační činnost členů Sociologického...

—————

12.01.2011 18:20

Jan Velát - Analýza struktury vztahů mezi vědnímí disciplínami

Záměr Svá data jsem si vybral tak, abych mohl zběžně sledovat, nakolik se navzájem prolínají a ovlivňují jednotlivé více či méně vědecké disciplíny a některé obecné pojmy, které se dotýkají jejich předmětu (dále oboje označuji uzly). Operacionalizace Rozhodl jsem se operacionalizovat vzájemné...

—————