Otevírání světů přes propojovatele

09.09.2012 02:38

Na profesní obor nebo zálibu můžeme nahlížet jako na pavučinu vztahů mezi lidmi, kteří se oboru nebo zálibě věnují. Se znalostí vzájemných vztahů v daném oboru pak lze analyzovat, kdo v daném sociálním pletivu hraje klíčovou roli propojovatele. Skrze propojovatele lze otevírat jinak vzdálené světy různých zájmových komunit.

Práce v reklamě

Pokud nějaký čas pracujete například v reklamním oboru, i zcela bez vědomé vůle se potkáváte s ostatními z reklamy. Je pravděpodobné, že někteří Vaši profesní kolegové se stanou Vašimi známými či dokonce přáteli.

Dnes již řada lidských interakcí zanechává svou digitální stopu v sociálních médiích a rostou možnosti, jak bez dotazníků a věrohodně zkoumat strukturu zájmových skupin. Vedle identifikace názorových vůdců skrze strukturu výměny názorů se tak otevírá pole pro určení těch, kdo propojují komunity skrze vazby známostí - propojovatele.

Pro zjištění, kdo je propojovatelem ve světě české reklamy, byly využity informace ze skupiny Práce v reklamě na Facebooku. Ze skupiny byly vydolovány informace o vzájemných „přátelstvích“ mezi 2016 členy skupiny.

Struktura vzájemných vztahů je zobrazena na obrázku níže. Jednotlivé body představují členy skupiny a spojnice mezi body zobrazují „přátelství“ na Facebooku. Celkem jsme mezi členy skupiny zjistili 11 977 „přátelství“.

Na první pohled vidíme, že v české reklamě se všichni tak nějak znají. Pro takto sevřené skupiny obvykle platí vysoká míra sociální kontroly. Nikdo si opravdu nedovolí někoho jiného naštvat. Ve světě, kde se všichni znají, se poměrně snadno můžete dostat do řečí.

Na obrázku jsou patrné shluky tvořené těmi, kteří mají důvod se vzájemně znát s větší pravděpodobností než se zbytkem členů komunity. Shluk v pravém horním rohu například tvoří lidé, kteří vystudovali Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně.

Hvězdy a mosty

Jako klíč k poznání světa reklamy poslouží detailní pohled na strukturně významné členy komunity.

Podle role člena komunity v síti mezilidských vztazích můžeme skupinu Práce v reklamě rozdělit na:

Periferii

Lidé, jež reklama zajímá spíše okrajově, nebo coby začátečníci do oboru zatím zcela nepronikli. Typickým příkladem může být absolvent, který se snaží v reklamě uplatnit, dosud pracuje v agentuře, kde jeho kariéra začala, a poznal pouze užší okruh zkušenějších více zapojených kolegů.

Typické uzly

Pokud nějaký čas pracujete v reklamním oboru, i zcela bez vědomé vůle se potkáváte i s ostatními z branže. Je dost pravděpodobné, že někteří z nich se stanou Vašimi známými či dokonce přáteli. Složení Vašeho okruhu přátel je tak poznamenáno a jste zkrátka jedním z branže, kterého část zapojených zná.

Hvězdy

Pokud práce v reklamě tvoří podstatnou část Vašeho života, a k Vašemu úsilí se připojí i pracovní úspěch, nejspíše budou lidé z reklamy tvořit podstatnou část Vašich známých.  Z oboru reklamy budete znát řadu kolegů a zároveň i velká část Vašich přátel se bude reklamě věnovat. Pokud bychom si Váš uzel v obrázku výše zvětšili, zjistili bychom, že z něho vede mnoho vazeb přátelství všemi směry do nejbližšího okolí. Váš graf má tvar hvězdy.

Hlavní hvězdy ve skupině Práce v reklamě (procento udává, kolik ze všech  „přátel“ dané osoby je zároveň členy skupiny Práce v reklamě).

 

Pokud byste se chtěli zorientovat ve světě reklamy, sehnat správného člověka pro Vaši firmu nebo pro Vaše zadání, doporučil bych Vám zeptat se právě jich. Mezi lidmi z reklamy se orientují a budou Vám umět poradit.

Mosty.

Nejzajímavějšími členy komunity jsou ovšem ti, kdo nejenže znají velkou část ostatních z oboru, ale jejich známosti vedou napříč celou komunitou a přemosťují různé podskupiny v komunitě. Podskupiny mohou být tvořené například kolegy ze stejné firmy, spolužáky ze školy či skupinou vyhraněných specialistů. Díky svým dlouhým kontaktům se mosty těší celkovému přehledu o světě reklamy. Mosty si mohou dovolit uchopit reklamu jako celek a nemusí se omezovat na jednu speciální oblast. Díky známostem si mohou vybírat ke spolupráci ty nejlepší specialisty. Protože dohlédnou napříč komunitou, disponují uceleným obrazem o reklamě a mohou pozorovat a následovat nové trendy v reklamě.  A zejména, pokud spojujete vzdálené světy, můžete vytvářet nové užitečné kombinace ve formě nápadů a inovací. Od mostů lze očekávat nápady.

Koho jsme identifikovali jako mosty ze skupiny Práce v reklamě (číslo uvádí míru centrality betweenness v grafu) :

V Perfect Crowd proto kromě názorových vůdců hledáme i propojovatele v podobě hvězd a mostů, tedy styčné uzly, přes které můžeme odemykat lidské světy různých oborů a zájmů. Skrze několik málo jedinců poznáváme jinak nám vzdálené komplexní mikro světy fotografů, tanečnic, čerstvých maminek, rybářů, investorů do akcií, filmařů, designerů, tunnerů aut, sociologů, hráčů šachu, dobrovolných hasičů, profesionálů z médií, politických aktivistů, domácích výrobců bižuterie, prodejců alarmů, návštěvníků serveru NYX, fanoušků fotbalového klubu a jiných světů, které lidem stojí za to, aby se spolčovali.

—————

Zpět