SNA: Analýza skupinové dynamiky Vlády ČR

11.08.2010 17:24

Struktura vztahů v sociálních skupinách či organizacích je vskutku tradičním polem analýzy sociálních sítí. Konvenčně se řeší dotazníkovým šetřením, kdy se jednotlivých členů skupiny ptáme na vztah různých kvalit k ostatním členům skupiny. V případě těžko dostupné sociální skupiny, jako je Vláda ČR, bychom ale asi s dotazníčkem nepochodili. Místo tázání se Radka Johna, za kým z vlády si chodí pro radu, nebo Karla Schwarzenberga, kdo s ním během pauzy kouří, využijeme principu tzv. lingvistické koincidence.

Metodologie

Koincidence v lingvistickém smyslu slova vyjadřuje, jak často se dva pojmy vyskytují spolu. Například slovo „pes“ se často vyskytuje s tvary slovesa „štěkat“ či „hlídat“. Míra vzájemného výskytu slov „pes“ a „štěkat“ určuje sílu vztahu mezi těmito pojmy. Porovnáním četností výskytů dvojic „pes“ „štěkat“ a „pes“ „hlídat“ bychom zjistili, zda je „pes“ více asociován se „štěkáním“ nebo s „hlídáním“.

Podobným způsobem lze porovnávat i vztahy mezi jednotlivými ministry. Jako nástroj pro měření koincidence poslouží běžný internetový vyhledávač (v tomto případě Seznam.cz). Vždy necháme vyhledávat přesné fráze dvojice jmen v prvním pádu. Počet nalezených odkazů přibližně vyjadřuje počet nalezených dokumentů, kde se obě jména vyskytují zároveň, tedy míru lingvistické koincidence. Vznikne matice vazeb mezi ministry vlády, kdy pro každého ministra ponecháme pouze nejsilnější vazbu nebo skupinu podobně silných nejsilnějších vazeb.

Výsledek vypadá následovně:

 

Modře jsou označeni ministři ODS, fialově TOP 09 a zeleně Věcí Veřejných. Velikost člena vlády je v obrázku dána počtem vrácených odkazů vyhledávačem Seznam.cz na zadání jeho jména. Úsečky s šipkou vyjadřují nejsilnější vazbu ministra – jako odchozí vazbu k jinému ministrovi.

Z metodologie vyplývá, že vazba mezi dvěma ministry popisuje intenzitu jejich vztahu. Nevíme, co tuto intenzitu přesně tvoří, ani zda náboj vztahu je spíše pozitivní nebo negativní. Nicméně víme, že tento vztah je oproti ostatním vztahům konkrétního ministra ve vládě mimořádným.

Interpretace

Na první pohled je v síťovém modelu vztahů ve vládě patrné dělení podle politických stran. Ministři ze stejných stran mají častěji mezi sebou intenzivní vztahy než ministři z rozdílných stran. To platí nejlépe pro ODS, kde všichni ministři se vážou na svého předsedu Petra Nečase (rozuměj, je pro ně důležitý). Z toho lze soudit, že Petr Nečas je jak formálním tak skutečným vůdcem mezi „svými“ ministry. Všechny vazby vedoucí z ODS k Petru Nečasovi jsou navíc asymetrické, což znamená, že Petr Nečas tyto vazby neopětuje. Pro Petra Nečase existují ve vládě důležitější vztahy, než jsou ty, které má vůči svým ministrům. Kdybychom uzel Petra Nečase z grafu odstranili, z ministrů ODS by se vyjma Martina Kocourka stali osamocení izoláti. Pro ministerského předsedu jsou totiž ve vládě mnohem důležitější vazby na ostatní předsedy koaličních stran (viz obrázek).

Všichni tři předsedové, Petr Nečas, Karel Schwarzenberg a Radek John, tvoří trojúhelník vzájemných symetrických vztahů – jedná se o jádro vládního kabinetu. Oboustrannost vazeb v tomto centrálním trojúhelníku svědčí o vzájemné nepostradatelnosti předsedů stran. Jejich spolupráce a dohoda je základem celé vlády.

V rámci TOP 09 a VV se role předsedů komplikuje. Na Radka Johna se vůbec neváže Kamil Jankovský, kterého se zbytkem VV pojí osoba Víta Bárty. Karel Schwarzenberg je na tom jako vůdce své strany ještě hůře, kdy mu veškerý kontakt se svou stranou zprostředkovává Miroslav kalousek a v případě Jiřího Bessera Petr Nečas. Z tohoto pohledu jakoby Karel Schwarzenberg vůbec nebyl členem TOP 09, kterou spíše tvoří lidé napojení na Miroslava Kalouska. Číselně lze přítomnost neformálních vůdců měřit jako index centrality.

Index centrality (neformální vůdcovství ve vládě):

 

Index centrality popisuje to, co lze vyčíst i očima z obrázku. Miroslav Kalousek představuje většího neformálního vůdce než jeho předseda Karel Scwarzenberg. V případě VV Vít Bárta sice disponuje jistým statusem nicméně nižším než sám předseda John.

Doporučení

Co bychom vládě jako týmu mohli doporučit, kdyby se jednalo o pracovní skupinu:

  1. Pro zvýšení efektivity koaličních jednání zvěte užší okruh přirozených autorit, vláda může vést koaliční jednání v užším kruhu těchto osob: Petr Nečas, Miroslav Kalousek, Radek John, Karel Schwarzenberg, Vít Bárta.
  2. Úzké hrdlo vlády představuje sám premiér. Podpořte spolupráci ministrů ODS s ministry ostatních stran. Nechte je pracovat na společných projektech, podpořte budování neformálních lidských vazeb mezi izolovanými ministry z odlišných stran.
  3. Izoláti, zejména ministři ODS, budou náchylní k deviaci. Jako nezapojení do lidské struktury vlády nepodléhají sociální kontrole, což může vést k odchylkám od programového prohlášení vlády, k neplnění ministerských povinností, nebo k náhlým demisím.
  4. Petru Nečasovi hrozí přetíženost, zjistěte, zda by nemohl více úkolů delegovat.
  5. Posilněte formální pravomoc Miroslava Kalouska a Víta Bárty, lépe tak využijete jejich přirozenou schopnost vést.

 

—————

Zpět