Novinky

15.04.2013 21:36

Analytické ohlédnutí za New Media Inspiration 2013

Součástí sociálně mediálních konferencí se nerozlučně stal konverzační šum na Twitteru, a pravidelně tak vzniká zajímavý zdroj dat o tom, co se na konkrétní konferenci vlastně dělo. Ostatně zatímco Facebook je prý grafem zájmů, Twitter je zase grafem konverzací. Za lednovou konferencí New Media...

—————

17.10.2012 19:24

Jak rychle a snadno poznat cílovou skupinu – Interest positioning

Bez nutnosti vytvářet dotazník nebo shánět zástupce cílové skupiny k osobnímu poznání lze využitím volně dostupných údajů na Facebooku vytvořit zájmový profil téměř libovolné cílové skupiny (podrobný popis procedury analýzy pomocí informací a fanoušcích je k dispozici v článku...

—————

09.09.2012 02:38

Otevírání světů přes propojovatele

Na profesní obor nebo zálibu můžeme nahlížet jako na pavučinu vztahů mezi lidmi, kteří se oboru nebo zálibě věnují. Se znalostí vzájemných vztahů v daném oboru pak lze analyzovat, kdo v daném sociálním pletivu hraje klíčovou roli propojovatele. Skrze propojovatele lze otevírat jinak...

—————

08.05.2012 16:33

Analýza lajků fanoušků - indulona jako „folková nostalgie v obýváku“

Sociální sítě typu Facebook nebo Twitter jsou příslibem rozsáhlého a zajímavého zdroje dat, jehož využívání se stalo zcela běžným například v rámci monitoringu sociálních sítí. Byla by ovšem škoda redukovat rozmanitost dat ze sociálních sítí pouze na úzkou oblast měření dopadů kampaní na...

—————

11.08.2010 17:24

SNA: Analýza skupinové dynamiky Vlády ČR

Struktura vztahů v sociálních skupinách či organizacích je vskutku tradičním polem analýzy sociálních sítí. Konvenčně se řeší dotazníkovým šetřením, kdy se jednotlivých členů skupiny ptáme na vztah různých kvalit k ostatním členům skupiny. V případě těžko dostupné sociální skupiny,...

—————

27.05.2010 15:59

SNA a změny voličských preferencí

SNA těží mimo jiné ze schopnosti zobrazit jinak nepřehledná data. Jeden obrázek zkrátka někdy vydá za stovky slov. Jinak tomu není ani u změny struktury voličských preferencí. Nepřehlednou matici srovnávající voličské preference mezi lety 2006 a 2010 může zastoupit jednoduchý síťový graf (data...

—————