Novinky

24.05.2010 11:10

SNA a fandění jezdcům F1

SNA a F1, aneb stájová příslušnost nehraje roli SNA lze použít pro jakoukoliv omezenou sadu objektů, mezi nimiž dokážeme definovat vazbu. Na obrázku jsou zobrazeni jezdci Formule 1 podle toho, kolik mají v ČR fanoušků (velikost bodu a písma). Fanoušek F1 může mít v oblibě více jezdců...

—————

19.05.2010 17:39

Struktura hry mužstva AC Sparta Praha

  Jak vypadla typická hra Sparty během ligového utkání proti Liberci? Schéma ukazuje hru Sparty během celého 90 minutového utkání v jednom obrázku. Spojnice s šipkou ukazují, od kterého hráče šly úspěšné přihrávky k jinému hráči. Čím silnější je spojnice, tím častěji hráč takto přihrával....

—————

17.05.2010 20:04

Analýza on-line komunit

Co jsou to on-line komunity? On-line komunity jsou seskupení osob, která využívají internetového prostředí k tomu, aby si jejich členové mohli vyměňovat informace o oblasti společného zájmu. Vznikají tehdy, když lidem se společnými zájmy brání ve vzájemné interakci fyzické nebo sociální bariéry....

—————

04.05.2010 22:00

Volební preference, síla značek a analýza sociálních sítí

Volební preference, síla značek a analýza sociálních sítí. Provedli jsme malý experiment, abychom si ověřili spolehlivost speciálního nástroje testování síly značek. Změřili jsme stranické preference podle toho, jak silná je značka politické strany. Politická strana má své logo, malou či velkou...

—————

03.05.2010 00:00

Facebook a SNA odpovídá: kdo jsou hlavní postavy našeho sociálního života?

Facebook a SNA odpovídá: kdo jsou hlavní postavy našeho sociálního života? Klíčem k určení toho, kdo jsou v naší sociální kře významní jedinci, je tzv. ego-network. Jedná se o síť definovanou tím, že všichni její členové disponují vazbou na konkrétní ego, v našem případě na konkrétního jedince....

—————